A harang tartozékai

Milyen felszerelések tartoznak a haranghoz?

Magának a harangnak a részeivel már az előző rovatban megismerkedhetünk, viszont egymagában a harang még nem áll készen a használatra, szükség van a megszólaltatásához egy nyelvre vagy más néven ütőre, egy járomnak nevezett tartószerkezetre, amelynek csapjai (jobb esetben) golyóscsapágyakra támaszkodnak és egy harangszékre, amire pedig ráül az egész csapágyazott járom és a harang.

A nyelv, vagy más néven ütő

A harang nyelvét nem véletlenül szokták a harang szívének is nevezni, ugyanis enélkül a tartozék nélkül a harang csak némán lengene. Általában kovácsolt vagy öntött harangnyelvről beszélünk, az újabb harangoknál már leginkább laposvasra szerelt gombok alkotják a nyelveket, de ezek közel sem olyan minőségűek és időtállók, mint korábbi társaik. Egyes harangöntők ugyan olyan kivitelezésű nyelvet használtak ejtős és repülős kivitelű harangjaikhoz is, így vannak esetek, ahol csupán a járom fajtája dönti azt el, hogy a harang repülő vagy ejtős nyelvvel szólal meg. A nyelv alsó vége (az ütőrész alatti) alapvetően a felfüggesztésnél lévő rúgásokat hivatott kiegyenlíteni.

Repülős (felülütős) haranghoz készült kovácsolt harangnyelv, ún. félholdas kivitel (a nyelv végén látható félkör alakú plusz súly miatt kapta ezt a nevet, amely régen arra is hivatott volt, hogy a kötéllel el lehessen kapni a nyelvet kézi működtetés esetén).

Ejtős (alulütős) haranghoz készült harangnyelv, "modern", szerelt fajta.

Ejtős (alulütős) haranghoz készült nyelv, feltehetőleg öntött fajta.

A járom

Tévesen valahol koronának is hívják, de mint az előző ismertető részben is olvashattuk, a koronának a harang tetején lévő, a járomhoz való rögzítésre szolgáló részét hívjuk. A járom szerepét a repülős és ejtős harangozás tekintetében a következő részben bővebben kifejtem a jármokra jellemző anyaghasználattal együtt. A járom feladata, hogy a harangot megtartsa, annak lengését biztosítsa. A harang és a járom tárcsás korona esetén ún. körmökkel, füles korona esetén pedig rögzítő bilincsekkel, vagy speciális kialakítású laposvasakkal (ún. függesztővasakkal) és azok tartóival kapcsolódnak egymáshoz.

Két rögzítő bilinccsel a járomhoz rögzített füles koronás harang.

Speciálisan kialakított laposvasas rögzítés.

Körmökkel járomhoz rögzített harang.

A csapágyazás

Csapágyak esetén két fajtát különböztetünk meg: golyóscsapágy vagy homokcsapágy (más néven élcsapágy). Utóbbi csapágyfajta érdekessége, hogy nem igényel zsírozást, csupán takarítást, a tengely szabadon gördül egy számára kialakított (általában) sík részen. A harang biztonságos nagy szögben történő lengetését ez a fajta csapágy nem igazán teszi lehetővé.

Homokcsapágy.

Golyóscsapágy.

A harangszék

Magát a harangokat tartó állványt nevezzük így. Több féle kivitel is létezik, hazánkban a legelterjedtebb az ún. fekvő harangszék, ez a legtöbbször a falba tett I keresztmetszetű acélgerendákból vagy vasúti sínekből áll. Elvétve találkozhatunk ún. álló harangszékkel (vagy A alakú harangszék), amely készülhet fából, vagy szintén fémből.

A alakú álló fém harangszék.

Fekvő fém harangszék.

A alakúra hasonlító álló fa harangszék.